01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

Teden pravljic – beremo skupaj, je potekal drugi teden februarja (8. – 12. 2.). V začetku tedna se s tem dogodkom spomnimo tudi na velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
Ker so tudi v naš prostor vrtca posegle posebne razmere zaradi preprečevanja širjenja okužb, sem pri omenjenem projektu predlagala izmenjajoče branje pravljice/deklamacije/slikopise strokovnih delavk oddelka, ali pa možnost pripovedovanja pravljice otroci otrokom v svoji skupini.
Sodelavki v timu sta se med sabo dogovorili, kateri dan bo ena izmed njiju pripovedovala pravljico ali kakšno drugo primerno literaturo otrokom.
Vsaka skupina je bila naprošena, da je ob zaključku projekta sodelovala tudi z eno od fotografij, na katerih je bilo obeleženo dogajanje.
K projektu je bilo povabljenih vseh štirinajst skupin našega vrtca s strokovnimi delavkami. Vsaka strokovna delavka si je izbrala način, kako bo otrokom svoje skupine približala določeno pravljico.
S simboličnimi dejavnostmi v Tednu pravljic smo otrokom na različne načine pripovedovale pravljice, velik poudarek pa smo dale načinu posredovanja pravljičnih vsebin obeh strokovnih delavk v timu, kar je pripomoglo k pestrosti vsakdana.
S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Same že razmišljamo, na kakšne načine vse bi še lahko otrokom približale bralno kulturo, da bi naše pravljice prinesle konstantne navade branja tudi v otroške domove.

Prispevek napisala:

Ana Gerčar.